Click here to switch to English

Persoonlijke gegevens

Studie

Starterspakket

Een starterspakket kost €18,50 en bestaat uit een SPONS sportshirt en een SPONS badmuts (t.w.v. €24,-). Meteen de hele outfit kan ook; een luxe starterspakket kost €30,00 en bestaat uit een SPONS sportshit, een SPONS badmuts en een SPONS sportbroekje (t.w.v. €39,-). Deze worden gedragen tijdens wedstrijden en trainingen. Dit bedrag zal in de eerste incasso na je aanmelding afgeschreven worden.

Betaalgegevens & Machtiging

Voor het afgeven van een doorlopende incasso-machtiging, vragen we je de eerste termijn van je lidmaatschap alvast over te maken. Hierdoor kunnen wij jouw bankgegevens controleren, en hoeven we pas je tweede jaar het incasso te gebruiken. Let op: het lidmaatschap alleen is niet genoeg om mee te kunnen trainen bij SPONS, hiervoor zal je een conditiezwemkaart aan moeten schaffen bij het USC (voor meer informatie, zie onze website onder Lidmaatschap > Kosten).

Door invullen van dit formulier geeft u toestemming aan A.S.Z.V. SPONS om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van A.S.Z.V. SPONS. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

A.S.Z.V. SPONS heeft als Incassant ID: NL72ZZZ405394010000
Overige gevens zijn te vinden op de website

Lidmaatschap, Privacy & jouw data

Met het versturen van dit formulier word je lid van A.S.Z.V. SPONS. Als lid ben je gehouden aan onze Statuten

A.S.Z.V. SPONS heeft deze gegevens nodig om je op te nemen in onze ledenadministratie, de contributie te innen, en je aan te melden als lid bij de KNZB. Om te voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hebben wij voor deze verwerking jouw toestemming nodig. Voor een volledige uitleg over wat we met de data doen, je rechten en de procedure voor inzage, verwijdering, en wijzigingen is hier te vinden.