A.S.Z.V. SPONS - Raad van Advies

De Raad van Advies

De Raad van Advies een orgaan die advies geeft aan het bestuur. Deze wordt door de zittende Raad van Advies aangedragen en op de wissel algemene vergadering gekozen. De Raad van Advies kijkt kritisch naar het beleid van het zittende bestuur, met een oog op eht beleidsplan en het meerjarenplan. De Raad van Advies geeft gevraagd en indien nodig ongevraagd advies aan het bestuuur. Verder wordt alle communicatie tussen het bestuur en de Raad van Advies vertrouwelijk behandeld. De Raad van Advies van het seizoen 2016 - 2017 bestond uit Sandra de Jong, Aniek Broekhuizen en Kay Beimin. 

Sponsors