A.S.Z.V. SPONS - Vertrouwenspersoon

De Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon wordt door het bestuur aangedragen tijdens de jaarlijkse wissel algemene ledenvergadering, en bestaat uit minstens één persoon. De voornaamste taak van de vertrouwenspersoon is het bieden van persoonlijke ondersteuning aan bestuursleden tijdens het bestuursjaar. De vertrouwenspersoon is ook benaderbaar voor de leden. Tot slot wordt alle communicatie met de vertrouwenspersoon vertrouwelijk behandeld. In het seizoen 2016 - 2017 is de HR wijziging omtrent de vertouwenspersoon aangenomen en daarom is er nog geen aanwezig. Deze zal gekozen worden in het seizoen 2017 - 2018. 

Sponsors